Verzending met GBL Europe gebeurt altijd door professionele koeriers

GBL verzending - Nooit zonder trackingcode

Verzending gebeurt alleen met grote en betrouwbare koeriers. En natuurlijk ontvangt u altijd een trackingcode per e-mail. U weet altijd waar uw pakket is en wat de geschatte leverdatum zal zijn.

Juiste vervoersdocumenten:

GBL Europe heeft zijn eigen REACH registratie *. 01-2119471839-21-0023
Samen met al onze zendingen is altijd een Veiligheidsinformatieblad (MSDS) en analysecertificaat COA.

* 'Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) is een Verordening van de Europese Unie gedateerd 18 december 2006. REACH behandelt de productie en het gebruik van chemische stoffen, en hun mogelijke effecten op zowel de menselijke gezondheid als het milieu. De 849 pagina's duurden zeven jaar, en het is beschreven als de meest complexe wetgeving in de geschiedenis van de Unie en de belangrijkste in twintig jaar. Het is de strengste wet tot nu toe die chemische stoffen reguleert en zal industrieën over de hele wereld beïnvloeden. REACH is op 20 juni 1 in werking getreden, met een gefaseerde implementatie in het volgende decennium. De verordening stelde ook het Europees Agentschap voor chemische stoffen, dat de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van REACH beheert. '

Beleid opnieuw verzenden

We zullen het altijd doen een gratis opnieuw verzenden nadat de verzender heeft bevestigd dat de levering niet heeft plaatsgevonden. Uitzondering op deze regel zijn de Scandinavische landen.

Boven
Facebook